Széchényi 2020

Alkalmazható természettudományok oktatása a Tudásalapú Társadalomban

TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0038


Összefoglaló

Megvalósítás helye: Eszterházy Károly Főiskola, Földrajz Tanszék
Megvalósítás időpontja: 2014-01-15


A projekt során a Tudásalapú Társadalom elvárásainak megfelelő, az egész életre kiterjedő tanulási képesség (élethosszig tartó tanulás=Life Long Learning + az élet minden területére kiterjedő tanulás= Lifewide Learning) elsajátítását, azon belül az IKT (Információs és Kommunikációs Technológia) kompetencia kialakítását szolgáló Bologna-konform elektronikus tananyagok, tananyagtartalmak fejlesztése történik a munkaerő piaci elvárásokhoz igazodó Programtervező informatikus BSc szak, Geográfus MSc (Erőforrás és kockázatelemző szakirány és Régiómenedzser szakirány) és Gyógynövénytermesztó felsőfokú szakképzési szak tantárgyaihoz kapcsolódóan, az Eszterházy Károly Főiskola (EKF) Természettudományi Karán.

 

Összesen 25 magyar és 27 angol nyelvű korszerű tananyagot fejlesztünk – egyenként 2 kredit – értékben a három szakhoz kapcsolódóan

 

Olyan szakokhoz történik a tartalomfejlesztés magyar és angol nyelven, amelyek a munkaerőpiaci igényeket kiszolgáló szakembereket képeznek (ld. mellékelt szakleírások, helyzetfelmérés, támogató nyilatkozatok), továbbá az Új Széchenyi Terv (TÁMOP. 4.1. sz.) prioritásainak megfelelően az Európai Felsőoktatási és Kutatási Térséghez való csatlakozás lehetőségeit teremtik meg az alábbi módokon.

 

Az angol nyelvű tananyagtartalmak fejlesztéséhez, alkalmazásához a tananyagfejlesztő oktatóink (27 fő) részére angol szaknyelvi képzést szervezünk (képzők képzése), amelynek eredményeképpen a három szakon tanító kollégák képesek lesznek az angol nyelvű tananyagfejlesztésre, angol nyelvű kurzusok tartására és nemzetközi együttműködések kiépítésére (4.2. sz. prioritás) természettudományos (Geográfus MSc, Erőforrás és kockázatelemző szakirány; Gyógynövénytermesztő F.sz.) és műszaki területen (Programtervező informatikus).

 

A projekt keretében kapcsolatot teremtünk külföldi egyetemekkel ahol – képzők képzése kapcsán (5 X 20 fő) – bemutatjuk a szakjainkat, a projekt során fejlesztett angol nyelvű kurzusainkat, kedvet teremtve ezzel a külföldi hallgatók és oktatók számára, hogy részt vegyenek a képzési programjainkban. Igazodva ezzel az Európai Képesítési Keretrendszerhez, amely biztosítja a tanuló és a munkavállaló egyén Unión belüli jobb mobilitását.

 

Az EU 2020 stratégiához kapcsolódóan a fenti képzéseinkkel hozzájárulunk a természettudományi és informatikai területen diplomával rendelkezők számának növekedéséhez a 20-29 éves korosztályban (TÁMOP 4.2. prioritás), különös tekintettel a Digitális Megújulás Cselekvési Tervhez igazodóan olyan IKT szakemberek képzése révén (Programtervező informatikus szak) akik a kiemelt húzóágazatok IKT szakemberei lehetnek. 

 

A projekt során mindhárom szakterülethez kapcsolódóan egy-egy nemzetközi szinten alkalmazott szakirodalom adaptációja alkalmazása történik.

 

Munkánk során együttműködünk a Műszaki Tankönyvkiadóval (adaptáció, idegen nyelvű tananyagok lektorálása).

 

A tananyagfejlesztés során együttműködünk az MTA Földrajtudományi Kutatóintézettel (tananyagok lektorálása, szakmai tanácsadás).

 

Együttműködünk továbbá és támogatását élvezzük a Magyar Tartalomipari Szövetségnek (szakmai tanácsadás, szakértői tevékenység).

 

A Geográfus MSc vonatkozásában, mint munkaadónak, támogatását élvezzük, Eger város Önkormányzatának, a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetének, az Országos Meteorológiai Szolgálatnak, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának, és a Bükk-Makk Leader Nonprofit Kft.-nek.

 

A Gyógynövénytermesztő felsőfokú szakképzés keretében támogatását élvezzük a Bükki Nemzeti Parknak (Pénzesné dr. Kónya Erika szervezésével).